Publikované: 24. 4. 2023

Čo robia marketingoví stratégovia?

Sú profesie, ktorých náplň práce je pochopiteľná a zrozumiteľná pre každého. Marketingový stratég medzi ne nepatrí. Za posledné roky sme sa stretli s otázkami od klientov, ale aj našich blízkych, kreatívcov, či agentúr, čo vlastne robíme :) Rozumieme, že práca marketingového stratéga môže byť pre nezainteresovaného človeka "zahalená rúškom tajomstva". Zozbierali sme preto otázky, ktoré najčastejšie dostávame, aby sme našu prácu „odtajnili".

osoba s taškou na hlave

Nikdy ste nepracovali v strojárskej firme. Ako mi viete pripraviť stratégiu na tak špecifický segment? Vy ste fakt odborníci na všetko?

Nie sme odborníci na všetko, ale na to, ako tvoriť marketingovú stratégiu áno. Marketing je veda, a preto má aj svoje postupy. Tie sú platné pre spoločnosti v FMCG segmente, pre strojárenskú spoločnosť a rovnako aj pre všetky ďalšie spoločnosti v ďalších segmentoch. Činnosťou každej spoločnosti je predaj produktov alebo služieb zákazníkom. To v sebe zahŕňa, že musíte vedieť:

  • čo chcete predať,
  • komu to chcete predať,
  • ako to chcete predať,
  • koľko to bude stať,
  • ako ho presvedčíte, že je to pre neho správna voľba.

Sú to otázky, ktorým sa nevyhne žiadna spoločnosť. Odpovede na nich prináša práve Biznis Marketingová Stratégia, ktorá v sebe zhmotňuje metodológiu, ktorá má svoje postupy. Tie sú platné pre akýkoľvek segment, pretože princípy v marketingu sa nemenia.

Samozrejme, ani my nevieme všetko, preto robíme hĺbkové rozhovory s klientom, prieskumy a analýzy makroprostredia aj konkurencie, ktoré nám poskytujú dostatočné zahĺbenie sa do segmentu aj spoločnosti.

Čo vlastne robíte?

Naša práca na prvý pohľad môže znieť zložito, no v skutočnosti je to jednoduché. Sme tu pre všetkých, ktorí budujú značku, alebo sa do jej budovania ešte len púšťajú. Pomáhame im nastaviť ich strategické smerovanie, čo v sebe obsahuje to, že musia vedieť, čo a ako predávajú, za akú cenu, komu, prečo to robia a ďalšie veci, ktoré podmieňujú úspešné fungovanie spoločnosti. Tomu predbieha detailná analýza makroprostredia, konkurencie a aj samotnej spoločnosti.

Stratégia, ktorú v Levosphere pripravujeme pre firmy, nie je kampaň, nie je to krátke časové obdobie, nie je to príspevok na sociálnej sieti, obrázok, ba ani reklama. Stratégia je dennodenný chlieb značky a biznisu, ktorého cieľmi sú dlhodobé a trvalé výsledky. Je to chúlostivá interná záležitosť a v princípe odpovedá na potreby prípravy na konkurenčný „boj“.

Vďaka stratégii majú firmy schopnosť vedieť sa v marketingu dobre rozhodovať, čo vedie k úspechu. A tak môžu manažéri, podnikatelia a majitelia značiek pocítiť naplnenie z dosiahnutých biznis cieľov.

Ilustračný obrázok

Ako dokážete pripraviť marketingovú stratégiu pre spoločnosť, ktorej nie ste súčasťou a nepoznáte ju?

Či už v spoločnosti máte, alebo nemáte marketingové oddelenie, je občas dobré sa na seba pozrieť zvonku. V prvom prípade, keď marketingového stratéga nemáte, je dôvod, prečo vám práve externý stratég dokáže pomôcť, zrejmý – sami si nepomôžte. Druhý prípad je, keď vlastného stratéga máte. Sami to však poznáme. Niekedy sme už do veci tak dlho a hlboko ponorení, že už nevidíme nad hladinu. Aby sme sa nepotopili, potrebujeme, aby nám niekto pomohol. Nie vždy si totiž dokážeme pomôcť len my sami. Nie je to o našej slabosti, ale naopak o sile a chuti robiť veci lepšie.

V tomto momente nastupujeme my. Našou snahou je presiaknuť do vnútra spoločnosti čo najhlbšie. S každým klientom máme hĺbkové rozhovory, počas ktorých zisťujeme všetko potrebné. Nie je našou potrebou vedieť všetko, ale všetko potrebné. Po celý čas sme s klientom spolu-súčinní, práve preto sa nikdy nedostaneme za hranice, ktoré so spoločnosťou nesúznia.

Keď ste takí múdri, prečo nemáte vlastnú miliónovú firmu?

Marketing nie je o šťastí a o tom, aby sme do 5 rokov magicky získali milióny. Marketing je o systematickej, každodennej práci. Tak, ako aj iné spoločnosti, aj my sa posúvame a budujeme si vlastnú hodnotnú značku. Značky ako sú Coca-Cola, Apple či iné, ktoré sa dostali do miliónových čísel sa k nim nedostali hneď, ale tým, že si svoju značku roky svedomite budovali a verili svojej vízii.

Nevylučujeme, že existujú spoločnosti, ktorým sa podarilo zarobiť milióny ihneď, no v tomto prípade často platí aj to, že „ako rýchlo príde, tak aj odíde“. Jednorazový úspech je vždy menej hodnotný ako ten, ktorý je systematický, premyslený a dlhodobý.

Na túto tému sme rozprávali ako hostia v podcaste Marketing k obedu. Vypočujte si rozhovor o tom, ako dlho vydržíte bez marketingovej stratégie.

Vy firmám naozaj pomôžete? Prečo vám veria?

Spätné väzby, ktoré od našich klientov dostávame, hovoria o tom, že im skutočne pomáhame. Dávame im iný pohľad na veci, ktorý im otvára aj nové možnosti. Častokrát je to sprevádzané entuziazmom, pretože práve vďaka stratégii získajú „nový dych“.

Na stratégiách pracujeme v tíme, preto nejde o pohľad len jedného človeka, ale viacerých stratégov. Vyhýbame sa subjektívnym pohľadom a nevkladáme do stratégie vlastné túžby. Naopak, tvoríme ich s ohľadom na možnosti spoločnosti a potreby cieľovej skupiny. Našou tajnou zložkou je empatia, ktorá by stratégovi nemala chýbať. Tá nám pomáha vcítiť sa do role klienta a toho, čo potrebuje. Zároveň ako odborníci dokážeme od témy odstúpiť a pozerať sa na veci triezvym pohľadom.

Navyše v marketingu a biznise pôsobíme už vyše 20 rokov a máme preukázateľné skúsenosti s tvorbou marketingových stratégií v mnohých segmentoch, či ide o B2C alebo B2B spoločnosť. Presvedčte sa sami.

Ako viete, že bude stratégia úspešná?

Tvorba marketingovej stratégie má svoje zákonitosti, postupy a tvorí sa približne 3 mesiace, počas ktorých analyzujeme makroprostredie, konkurenciu, samotnú spoločnosť, robíme prieskumy, definujeme cieľovú skupinu aj jej insight, aby sme ju čo najlepšie pochopili. Výsledkom je premyslená stratégia, ktorá má svoje odôvodnenie z každej strany. Zamýšľame sa doslova nad každým slovom, ktoré do stratégie vložíme, tak premyslené to je.

V Biznis Marketingovej Stratégii sú položené základy pre úspešné smerovanie spoločnosti. To, či bude naozaj úspešná, je aj v rukách spoločnosti - či sa ňou bude konzistentne riadiť, alebo bude z nej vybočí.

Ilustračný obrázok

Naozaj bude stratégia platná na 3-5 rokov? Nebudem ju musieť meniť každý rok, keď sa všetko tak rýchlo mení?

Áno, budete sa môcť o stratégiu oprieť, aj keď sa všetko rýchlo mení. Práve o to viac potrebujete plánovať, vidieť presný cieľ, kam idete, aby ste nevybočovali z cesty príliš často. Rovnako tak ani neplytvali financiami, časom, či úsilím na krátkodobých trendoch, ktoré nemusia byť v súlade so stratégiou vašej spoločnosti. Pripravenosť je základom úspechu.

Oplatí sa mi do stratégie investovať? Môžem si to vôbec dovoliť?

Veríme, že sa to oplatí. Naznačujú tomu aj referencie od našich spokojných klientov. Keď si rozpočítate investíciu do stratégie na mesiace, roky, počas ktorých vás bude sprevádzať, zistíte, že sa to dá prirovnať ku bežným marketingovým výdavkom. Navyše, ak by ste si spočítali, koľko peňazí dávate do neefektívnych kampaní, ktorými skúšate, čo sa uchytí, zistíte, že si vďaka tomu vlastne peniaze ušetríte. Stratégia je investícia, ktorá dokáže naštartovať váš biznis a pomôcť vám riadiť ho efektívne, preto sa do nej oplatí investovať.

Chceli by ste sa nás spýtať ešte niečo? Pokojne nám napíšte. Rovnako aj vtedy, ak sme vám práve vyvrátili nedôverčivé otázky, ktoré ste možno aj vy pociťovali a rozhodli ste sa ísť spolu s nami do tvorby marketingovej stratégie pre vašu značku. Bude to stáť za to!

Fotka autora Simona DobiášováLinkedIn logo
Simona Dobiášová
Marketingová strategička