Marketingový audit Levosphere

Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™

„Viem, aká je moja značka, ale potrebujem to vizuálne vyjadriť. Čo na to potrebujem?"

Aj na otázku vizuálnej identity brandu vám odpovie marketingová stratégia. Len definované logo, fonty a farby vám už v dnešnej dobe na vizuálne budovanie značky nestačia. Iba stratégovia vám vedia vytvoriť takú vizuálnu identitu, aby korešpondovala so strategickými zámermi vašej značky.

Dôveru do nás vložilo už množstvo spokojných klientov:

Logo značky Besteron
Logo značky Loreal
Logo značky Poradca Podnikateľa
Logo značky Robel
Logo značky Superzoo

Čo robiť, ak cítim, že momentálna vizualita mi nestačí?

Potrebujete Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™, ktorý vám definuje, akým spôsobom máte vizuálne komunikovať so svojimi zákazníkmi vo všetkých komunikačných bodoch vašej značky (tzv. komunikačné touch pointy). Vyrieši vám dennodennú produktovú a imidžovú komunikáciu značky.

undefined


01

02

03

04

05

06

„Značka potrebuje vizuálne brand kódy. Ako ľudia najprv vnímame obrazy, až tak sa naučíme čítať.“

Ilustračný obrázok k procesnému kroku

01. Kreatívna analýza konkurencie

Silná značka musí byť ľahko vizuálne odlíšiteľná od konkurencie. Preto je potrebné spraviť si vizuálnu analýzu konkurencie, aby sme vedeli, ako trh momentálne vyzerá.

Viem u vás kúpiť len vizuálny systém pre moju značku?

Nie. V Levosphere veríme, že na budovanie značky. Je až druhým krokom a jeho tvorbe by mala predchádzať Signifikantná Stratégia Značky™ , ktorá zadefinuje želané postavenie značky v hlave spotrebiteľa aj na trhu.

Najlepšie je ísť na to strategicky.

Chcem zmysluplnú značku

01

SIGNIFIKANTNÁ STRATÉGIA ZNAČKY™

Vytvoríme vám silnú značku, o ktorú môžete oprieť svoj podnikateľský plán. Dostanete od nás Signifikantnú Stratégiu Značky™, ktorá pre vás bude pevným návodom na konzistentnú komunikáciu a budovanie značky.

02

VIZUÁLNY SYSTÉM S KĽÚČOVÝM VIZUÁLOM™

Unikátna stratégia značky sa musí prejaviť aj v unikátnej vizualite. Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™ vám pomôže urobiť vašu značku zapamätateľnou a rozpoznateľnou. Vypracujeme vám dizajn manuál, vďaka ktorému budete vedieť vizuálne komunikovať so svojimi zákazníkmi naprieč vytýčenými komunikačnými kanálmi.

03

IMPLEMENTÁCIA A TAKTIKA

Stratégia značky je bez správnej realizácie nekompletná. Na jej realizáciu vám poskytneme akčný plán, obsahujúci potrebné kroky, pravidlá a usmernenia. Poskytujeme pravidelné konzultácie počas implementácie stratégie. Budeme vás sprevádzať každým krokom, aby vaša značka začala žiť.

Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako naplniť potenciál B2B firmy?

Marketingová odbornosť je z nášho pohľadu na veľmi vysokej úrovni. Zaujala nás veľmi kvalitne spracovaná príprava, ktorá nevychádzala len z nejakého povrchného pocitu, ale zo skúseností, kvalitných dát a hĺbkovej analýzy. Chválim rozsah a detailnosť analýzy. Aj pre nás ako firmu, ktorá nemá moc skúseností s marketingom, bola analýza zrozumiteľná a použiteľná. Keďže sme spolu išli až do návrhu vizuálnej identity, tak je to pre nás komplexne použiteľné a samotná marketingová stratégia má pre nás potenciál nás posunúť výrazne dopredu. Spoluprácu s Levosphere určite odporúčam. Veľmi oceňujeme, že vedeli na základe  spoločných rozhovorov a vyplneného dotazníka, ktoré nám nezabrali veľa času, pripraviť tak komplexnú stratégiu. Spolupráca aj komunikácia bola veľmi príjemná. Myslím, že každá firma, ktorá potrebuje nastaviť alebo zmeniť marketingovú stratégiu určite neoľutuje, keď sa rozhodne pre spoluprácu s Levosphere.

Ing. Dominik Dubovský, vedúci manažér Powering
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako upevniť positioning pri silnej konkurencii?

Levosphere sme si vybrali, pretože sme boli presvedčení, že sú to naše zákazníčky. Očakávali sme iný pohľad na marketingové smerovanie našej spoločnosti. Po ročnej skúsenosti s Levosphere musím skonštatovať, že spolupráca predčila naše očakávania. Nedostali sme len pohlaď na vec, ale kompletnú stratégiu na úrovni cien, produktov, kategórii, vizuálnej identity, employer brandingu a najmä pozicioningu 101 na trhu tak, aby bola naša značka výnimočná.

Matej Krajčík, konateľ 101 Drogéria
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako odlíšiť hravú detskú značku?

Pre spoluprácu s Levosphere sme sa rozhodli na základe kladných referencií a zároveň našej potreby posunúť firmu o krok vpred. Potrebovali sme zosúladiť naše vízie, plány, predstavy zákazníka a dopytu na trhu. Všetko to profesionálne prepojiť, aby celé naše fungovanie a smerovanie dávalo zmysel nielen nám, ale aj našim zákazníkom. Levosphere, ako skvelé marketérky, sa dostali do našich hláv a dokázali nám vypracovať Biznis Marketingovú Stratégiu, s ktorou sme sa ihneď stotožnili. Jej zrozumiteľnosť, jednoduchosť a maximálna použiteľnosť v praxi sú ďaleko za našimi predstavami. Veríme, že práve Biznis Marketingová Stratégia a nový vizuálny systém prinesie nášmu podnikaniu úplne nové možnosti. Na Levosphere oceňujeme tú najvyššiu marketingovú odbornosť, s akou sme sa doteraz stretli, rovnako aj milú, príjemnú a priamočiaru komunikáciu. Rozhodne odporúčame všetkým firmám/spoločnostiam nielen na začiatku ich cesty.

Richard a Gabika Berdisoví, majitelia ActiveKids
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako zo svojej jedinečnosti urobiť konkurenčnú výhodu?

Firmu Levosphere sme kontaktovali, pretože sme začali pociťovať, že strácame smerovanie v našom podnikaní. Po vypracovaní analýzy sme zostali veľmi milo prekvapení a dokonca ste prevýšili naše očakávania. Zvedomili ste myšlienku nášho projektu a podarilo sa vám vyzdvihnúť v čom sme jedineční a odlíšiteľní na trhu a v čom spočíva naša hodnota pre zákazníka. Hĺbkou analýzy ste nám ukázali konkurenčné prostredie v našom segmente, kde sa nachádzame a ako sa vieme odlíšiť, pomohli ste nám s portfóliom produktov pre zákazníka a tiež sme si pri vašej analýze uvedomili, že potrebujeme urobiť renaming nášho projektu. Sme veľmi radi, že sme vás oslovili, vaše služby majú veľkú hodnotu.

Zuzana Šúchalová founder
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Zmení launch nového produktu positioning firmy?

Spolupráca s Levosphere pre nás znamenala novú kapitolu a skúsenosť aj v zmysle kreovania dlhodobého partnerstva. Silnou stránkou tímu je vynikajúca schopnosť načúvať klientovi, jeho skúsenostiam, potrebám a predstavám, resp. dlhodobému smerovaniu. Čo oceňujem je snaha Levosphere preniknúť hlbšie do daného trhového segmentu a všetky načerpané informácie stmeliť do pevného východiska pre tvorbu novej stratégie. Ich komplexný pohľad a zároveň nefixovanie sa na jediné trhové odvetvie im dáva veľkú mieru slobody v hľadaní nových perspektív. Navyše sme si sadli aj po ľudskej stránke, čo v mnohom uľahčuje našu spoluprácu.

Lucia Tarnóczy CEO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako 30-ročnú tradíciu otočiť na značku s atraktívnym imidžom?

Od úvodného konzultingu sme cez veľký prieskum brandu prišli až k stratégii značky a úprave vizuálneho systému našich subbrandov. Spolupráca bola pre celý náš tím inšpirujúca, užitočná a vždy profesionálna. Prinieslo nám to nový vietor do plachiet a tešíme sa na budúce mesiace zaujímavej práce. Levosphere môžem vrelo odporúčať každej firme, ktorá sa chce v marketingu a biznise reálne posunúť vpred

Silvia Milová marketingová riaditeľka
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako pretaviť nápad do regálov obchodov?

Levosphere sme oslovili na tvorbu Biznis Marketingovej Stratégie pre našu začínajúcu značku Conversiana. Mali sme v hlavách nápad, ale potrebovali sme mu dať jasné smerovanie. Zároveň sme riešili problém, ako skĺbiť to, že chceme cieliť na ľudí so syndrómom dráždivého čreva a aj na ľudí, ktorí žijú aktívnym životným štýlom a urobiť to tak, aby to nebolo pre nikoho z nich mätúce. S celou spoluprácou sme boli veľmi spokojní. Dievčatá nám ukázali, čo sa deje v našom segmente a akú pozíciu na trhu vieme obsadiť s našou značkou. Pripravili nám stratégiu, ktorá je jedinečná len pre našu značku. Upravili nám naše portfólio produktov, v ktorom sme sa pred tým nevedeli zorientovať a nastavili cenotvorobu tak, aby sme vedeli koľko máme predávať a za koľko, aby sme sa dostali tam, kam chceme. Čaká nás síce dlhá cesta, ale vďaka stratégii vieme, kam kráčame a ako máme kráčať. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí.

Ing. Martin Puci, zakladateľ značky Conversiana
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako naštartovať nový biznis v službách?

Dlho som tápala. Skúšala som zamestnancov, manažérov, marketingové spoločnosti. Vždy to bolo také rozhádzané a nebola som spokojná. Ale pomocou Biznis Marketingovej Stratégie™ mi to v Levosphere® veľmi pekne upratali. Vďaka tomu som na úplne inej úrovni, čo sa týka marketingu. Stratégia mi pomohla v ďalšom rozvoji môjho biznisu, prepojili ma aj na dizajnéra, ktorý mi pomohol s vizuálnou identitou. Všetko, čo stratégia obsahuje pretavili do nádhernej komunikácie, webu, materiálov a všetkého, čo pre svoj biznis potrebujem. Určite ich odporúčam a bola to najlepšia investícia, akú som urobila vo svojej kariére.

Mudr. Merita Mazreku, zakladateľka Mazreku Medical
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako naplniť potenciál B2B firmy?

Marketingová odbornosť je z nášho pohľadu na veľmi vysokej úrovni. Zaujala nás veľmi kvalitne spracovaná príprava, ktorá nevychádzala len z nejakého povrchného pocitu, ale zo skúseností, kvalitných dát a hĺbkovej analýzy. Chválim rozsah a detailnosť analýzy. Aj pre nás ako firmu, ktorá nemá moc skúseností s marketingom, bola analýza zrozumiteľná a použiteľná. Keďže sme spolu išli až do návrhu vizuálnej identity, tak je to pre nás komplexne použiteľné a samotná marketingová stratégia má pre nás potenciál nás posunúť výrazne dopredu. Spoluprácu s Levosphere určite odporúčam. Veľmi oceňujeme, že vedeli na základe  spoločných rozhovorov a vyplneného dotazníka, ktoré nám nezabrali veľa času, pripraviť tak komplexnú stratégiu. Spolupráca aj komunikácia bola veľmi príjemná. Myslím, že každá firma, ktorá potrebuje nastaviť alebo zmeniť marketingovú stratégiu určite neoľutuje, keď sa rozhodne pre spoluprácu s Levosphere.

Ing. Dominik Dubovský, vedúci manažér Powering
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako upevniť positioning pri silnej konkurencii?

Levosphere sme si vybrali, pretože sme boli presvedčení, že sú to naše zákazníčky. Očakávali sme iný pohľad na marketingové smerovanie našej spoločnosti. Po ročnej skúsenosti s Levosphere musím skonštatovať, že spolupráca predčila naše očakávania. Nedostali sme len pohlaď na vec, ale kompletnú stratégiu na úrovni cien, produktov, kategórii, vizuálnej identity, employer brandingu a najmä pozicioningu 101 na trhu tak, aby bola naša značka výnimočná.

Matej Krajčík, konateľ 101 Drogéria

Vieme pomôcť aj s týmito otázkami:

Dekoračná ikona

Biznis Marketingová Stratégia™

Dokáže mi niekto kvalitne a pravidelne radiť, ako robiť môjmu biznisu dobrý marketing?

ZISTI VIAC
Dekoračná ikona

Signifikantná Stratégia Značky™

Ako sa odlíšiť od konkurencie a získať lojalitu mojich zákazníkov?

ZISTI VIAC
Dekoračná ikona

Brand Workshop

Chcem naladiť svoj tím na spoločné myslenie, aby cítili značku rovnako. Ako na to?

ZISTI VIAC
Dekoračná ikona

Naming

Viem, čo chcem predávať, ale ako tomu zvoliť dobrý a predajný názov?

ZISTI VIAC